THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 1051 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (028).38986513 - 38986515(Ext:12) - (028).22154274 - MST: 0301910027

HÌNH PHẠT ĐỀ NGHỊ VỚI 51 BỊ CÁO TRONG ĐẠI ÁN OCEANBANK

https://vnexpress.net

Hai cựu tổng giám đốc bị đề nghị án tử hình và 24-27 năm, hai cấp phó 10-12 năm, kế toán trưởng 7-8 năm.

1. Hà Văn Thắm (45 tuổi)

Nguyên chủ tịch HĐQT
Tội danh
Mức án đề nghị
Tham ô tài sản
Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
19-20 năm
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
20 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
18-20 năm

2. Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi)

Nguyên tổng giám đốc
Tội danh
Mức án đề nghị
Tham ô tài sản
Tử hình
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
16-18 năm

3. Nguyễn Minh Thu (44 tuổi)

Nguyên tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT
Tội danh
Mức án đề nghị
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
10-12 năm
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
14-15 năm

4. Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi)

Nguyên phó tổng giám đốc
Tội danh
Mức án đề nghị
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
10-12 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
10-12 năm

5. Lê Thị Thu Thuỷ (40 tuổi)

Nguyên phó tổng giám đốc
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
11-12 năm

6. Vũ Thị Thuỳ Dương (37 tuổi)

Nguyên giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
9-10 năm

7. Nguyễn Thị Nga (37 tuổi)

Nguyên kế toán trưởng
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
7-8 năm

8. Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi)

Nguyên giám đốc khối nguồn vốn
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
6-7 năm

9. Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi)

Nguyên giám đốc khối ngân hang bán lẻ
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
5-6 năm

10. Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi)

Nguyên giám đốc khối khách hàng cá nhân
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
6-7 năm

11. Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi)

Nguyên phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
3-4 năm

12. Lê Tuấn Anh (41 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng

13. Nguyễn Thị Kiều Liên (39 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Vũng Tàu
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng

14. Nguyễn Minh Đạo (48 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng

15. Trần Thị Thu Hương (43 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Hải Dương
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng

16. Hoàng Bích Vân (42 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng

17. Nguyễn Quốc Chiến (45 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng

18. Phạm Đình Yên (43 tuổi)

Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng treo

19. Ngô Hải Nam (43 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ninh
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng treo

20. Phann Thị Tú Anh (53 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng treo

21. Lê Quỳnh An (45 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Vinh
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng treo

22. Nguyễn Hồng Quân (52 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Cà Mau
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng treo

23. Nguyễn Trà My (36 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng treo

24. Nguyễn Xuân Sơn (40 tuổi)

Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

25. Mai Văn Cường (43 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Hải Phòng
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

26. Tạ Hoàng Phương (53 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Khánh Hoà
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

27. Nguyễn Văn Đức (41 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Thanh Hoá
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

28. Lê Vũ Thuỷ (42 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Bình Dương
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

29. Trần Thị Thiên Ngân (40 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

30. Lê Bảo Kiên (41 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (Hà Nội)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

31. Phan Thị Lan (56 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

32. Bùi Đức Quỳnh (41 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Đồng Nai
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

33. Ngô Hoàng Long (37 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

34. Nguyễn Thị Bình Phương (62 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Giang
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

35. Hoàng Phương Nga (41 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

36. Nguyễn Lưu Nam (41 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Quy Nhơn
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

37. Nguyễn Viết Hiền (38 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

38. Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Cần Thơ
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

39. Đỗ Quốc Trình (38 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

40. Trịnh Xuân Hà (36 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Long Biên (Hà Nội)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

41. Trần Anh Thiết (41 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

42. Nguyễn Thị Loan (38 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Trung Yên (Hà Nội)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24 tháng tù treo

43. Nguyễn Phan Trung Kiên (35 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Đông Đô (Hà Nội)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24 tháng tù treo

44. Nguyễn Văn Chai (43 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Giang
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo

45. Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi)

Nguyên giám đốc chi nhánh Cần Thơ
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24 tháng tù treo

46. Nguyễn Việt Hà (40 tuổi)

Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh (Hà Nội)
Tội danh
Mức án đề nghị
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24 tháng tù treo

47. Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi)

Nguyên chủ tịch HĐQT công ty BSC
Tội danh
Mức án đề nghị
Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
30-36 tháng

48. Phạm Hoàng Giang (42 tuổi)

Nguyên tổng giám đốc công ty BSC
Tội danh
Mức án đề nghị
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
8-9 năm

49. Phạm Công Danh (52 tuổi)

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh
Tội danh
Mức án đề nghị
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
16-17 năm

50. Trần Văn Bình (51 tuổi)

Nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung
Tội danh
Mức án đề nghị
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
5-6 năm

51. Hứa Thị Phấn (70 tuổi)

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ
Tội danh
Mức án đề nghị
Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
17-18 năm