THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 1051 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (028).38986513 - 38986515(Ext:12) - (028).22154274 - MST: 0301910027

 

www.molang0205.com

 

Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh tự nhạo báng bổn phận công dân của mình

 

 

Chính quyền tỉnh Quảng Bình đã gửi giấy mời Linh mục Quản xứ Cồn Sẻ Nguyễn Thanh Tịnh dự lớp bồi dưỡng Quốc phòng & An ninh do Hội đồng Quốc phòng & An ninh tỉnh Quảng Bình tổ chức tại thành phố Đồng Hới vào ngày 18/8/2017.

Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ của Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho cán bộ chủ chốt các ban ngành, các tổ chức quần chúng, các chức sắc tôn giáo. Lớp này là lớp dành riêng cho các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đã có 31 chức sắc, chức việc các tôn giáo đến dự, trong đó có 7 chức sắc, chức việc Thiên chúa giáo.

Nội dung lớp học là để giới thiệu, phổ biến đến chức sắc các tôn giáo về: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Với những nội dung trên, hội nghị sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của chức sắc các tôn giáo để từ đó thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thống nhất hành động giữa các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhận được giấy mời, Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh chẳng những không đến mà còn đưa thông tin lên FB cá nhân và bình luận mĩa mai, xúc xiểm:

“Quân đội “anh hùng” đang bận chơi golf và làm kinh tế. Biển đảo đang bị Tàu + nuốt từng ngày. Giàn khoan thăm dò dầu khí bị đuổi về không một lời giải thích. Công an đang bận “phối hợp” với côn đồ đi cướp đất…

Vậy là các chức sắc tôn giáo được "mời" đi học tập "kiến thức về quốc phòng và an ninh"!!!

Có lẽ sắp tới họ sẽ "lùa" linh mục đi đánh nhau với Tàu?

Đấy là cách tự nhạo báng trách nhiệm công dân, bôi nhọ chính quyền, chia rẻ lương giáo của linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, cha quản xứ Cồn Sẻ đang chăn dắt hàng ngàn giáo dân.

Xin hỏi cha xứ, cha có còn là công dân Việt Nam, có nắm rõ Hiến pháp Việt Nam, có thuộc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mà Giáo hội Công giáo của cha đã tham gia thảo luận, xây dựng nên? Nhắc lại để cha nhớ nhé:

Điều 9. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Xin hỏi cha, đất nước mà cha và các con chiên của mình đang sống, đang hưởng thụ bình yên để hành lễ tín ngưỡng, đang yên ổn để làm ăn có cần được bảo vệ? Sao cha lại từ chối bổn phận bảo vệ sự bình yên của nó trong lúc kêu gào "Tàu + nuốt từng ngày"! Giả như "Tàu +" có xâm lăng thì Linh mục có ra trận"đánh nhau với Tàu" không? Hay là linh mục nối giáo cho giặc, linh mục không phải là công dân Việt, không có bổn phận bảo vệ tổ quốc!

Sự thật thì "Tàu +" chưa tràn vào nhưng cha Tịnh và đồng bọn đã khăn gói sang Tàu để cầu viện rồi. Chuyến đi của cha với các chức sắc Giáo phận Vinh sang Tàu, kêu gọi Tàu xuống tay trừng phạt Việt Nam, không làm ăn với Việt Nam có khác gì Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.

Sự thật là cha đã nhiều lần vi phạm pháp luật được ghi trong Điều 9, Luật tín ngưỡng, tôn giáo: "Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật." khi đầu têu cho những cuộc gây rối ở Cồn Sẻ.

Sự thật là cha đã có nhiều hành vi vi phạm Điều 5 Luật Tín ngưỡng tôn giáo khi móc nối với các tổ chức khủng bố như Việt Tân, Hội AEDC... để gây bạo loạn ở Cồn Sẻ "Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội"; "Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau."

Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cần nhớ rằng, trước khi là tín đồ ông phải có tư cách công dân, bổn phận công dân là tối thượng trong một đất nước có chủ quyền, có luật pháp.