THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 245 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (028).38986513 - 38986515(Ext:12) - (028).22154274 - MST: 0301910027

THIỀN CHÁNH NIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ NGHIỆN: LÝ DO VÀ PHƯƠNG PHÁP?

1.JPG - 99.16 kB2.JPG - 54.21 kB3.JPG - 41.96 kB4.JPG - 74.57 kB5.JPG - 63.97 kB6.JPG - 67.36 kB7.JPG - 57.25 kB8.JPG - 66.75 kB9.JPG - 58.54 kB10.JPG - 55.05 kB11.JPG - 42.82 kB12.JPG - 66.89 kB13.JPG - 75.56 kB14.JPG - 50.01 kB15.JPG - 43.72 kB16.JPG - 70.44 kB17.JPG - 49.46 kB18.JPG - 106.96 kB19.JPG - 53.45 kB20.JPG - 78.78 kB21.JPG - 63.33 kB22.JPG - 44.1 kB23.JPG - 58.93 kB24.JPG - 59.29 kB25.JPG - 71.39 kB26.JPG - 57.15 kB27.JPG - 48.01 kB28.JPG - 56.49 kB29.JPG - 51.29 kB30.JPG - 50.41 kB31.JPG - 35.36 kB32.JPG - 70.19 kB33.JPG - 82.29 kB34.JPG - 88.15 kB35.JPG - 74.29 kB36.JPG - 39.73 kB37.JPG - 15.94 kB