THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 245 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (028).38986513 - 38986515(Ext:12) - (028).22154274 - MST: 0301910027

RÀO CẢN TRONG XỬ TRÍ HỘI CHỨNG CAI NGHIỆN Ở TRẺ SƠ SINH

1.JPG - 67.24 kB2.JPG - 50.52 kB3.JPG - 86.82 kB4.JPG - 97.29 kB5.JPG - 86.76 kB6.JPG - 102.56 kB7.JPG - 78.05 kB8.JPG - 91.86 kB9.JPG - 50 kB10.JPG - 75.4 kB11.JPG - 77.55 kB12.JPG - 95.06 kB13.JPG - 52.14 kB14.JPG - 78.82 kB15.JPG - 87.6 kB16.JPG - 67.86 kB17.JPG - 91.39 kB18.JPG - 67.09 kB19.JPG - 75.93 kB20.JPG - 40.11 kB21.JPG - 84.06 kB22.JPG - 86.86 kB23.JPG - 100.95 kB24.JPG - 71.54 kB25.JPG - 59.92 kB26.JPG - 80.6 kB27.JPG - 101.12 kB28.JPG - 61.29 kB29.JPG - 65.64 kB30.JPG - 67.36 kB31.JPG - 64.72 kB32.JPG - 67.02 kB33.JPG - 70.36 kB34.JPG - 91.57 kB35.JPG - 76.45 kB36.JPG - 109.2 kB37.JPG - 48.65 kB